17/04/2019 | 854 |
0 Đánh giá
Quản trị nhân sự là công việc thu hút trong giai đoạn hiện nay. Để có thể tự tin, mạnh dạn tiến bước trên con đường này, hãy cùng chúng tôi xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cơ bản nhất.

Khóa học "NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ" mở ra con đường cụ thể và thực tế cho tất cả các bạn có đam mê theo đuổi và phát triển sự nghiệp quản trị nhân sự.

Thông tin cụ thể về khóa học:

 

 

 


Bình luận