Vận hành hệ thống nhân sự, hành chính tổng hợp đòi hỏi sự chi tiết, chính xác và nhanh chóng. Những yêu cầu này đảm bảo hỗ trợ tối đa cho việc thực hiện các hệ thống quản trị nhân sự và vận hành doanh nghiệp, dẫn đến nâng cao hiệu suất tổ chức và sự hài lòng của nhân viên.

NUB Human Capital - Một đối tác chuyên nghiệp và có bề dày kinh nghiệm sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Các dịch vụ bao gồm:

1. Vận hành trọn gói hệ thống nhân sự tổng hợp.

2. Vận hành trọn gói hệ thống hành chính tổng hợp.

3. Dịch vụ tính lương thưởng và phúc lợi.

Với các ưu điểm nổi bật:

1. Chính xác và nhanh chóng.

2. Chuyên nghiệp.

3. Thông tin bảo mật.

4. Tiết kiệm thời gian trong vận hành và quản lý.

Đồng thời, đem lại các giá trị thặng dư:

1. Gia tăng sự hài lòng của nhân viên, từ đó gia tăng sự gắn kết và giảm tỉ lệ nghỉ việc.

2. Tối ưu hóa chi phí, gia tăng lợi nhuận.

3. Nâng cao hiệu suất công việc của cá nhân và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.