Tạo động lực cho nhân viên – Những câu nói truyền cảm hứng

Mục đích của nhà lãnh đạo là tạo động lực cho nhân viên bằng cách truyền cảm hứng cho nhân viên để phát huy tối đa sự sáng tạo, kiến thức – khả năng – kỹ năng để đạt được hiệu quả cao nhất.

Trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc

Giải đáp thắc mắc về vấn đề trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc. Điều kiện hưởng và cách tính trợ cấp thôi việc.

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp – bắt đầu từ ai và từ đâu?

Câu hỏi luôn được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với nhiều thay đổi ngoại cảnh từ môi trường như cạnh tranh thị trường, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hay từ chính nội tại doanh nghiệp: Công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp – bắt đầu từ ai và từ đâu?