Câu hỏi luôn được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với nhiều thay đổi ngoại cảnh từ môi trường như cạnh tranh thị trường, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hay từ chính nội tại doanh nghiệp: Công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp – bắt đầu từ ai và từ đâu?

Câu hỏi luôn được đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với nhiều thay đổi ngoại cảnh từ môi trường như cạnh tranh thị trường, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hay từ chính nội tại doanh nghiệp: Công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp – bắt đầu từ ai và từ đâu?

Trách nhiệm xây dựng và triển khai công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp luôn phải được đặt lên Ban lãnh đạo doanh nghiệp – tức là các thành viên Hội đồng quản trị. Như vậy, những tố chất nào là cần thiết đối với những người đứng đầu doanh nghiệp. Có rất nhiều yếu tố nhưng có lẽ mấu chốt nhất vẫn là phẩm chất cá nhân và quan điểm về vị thế, vai trò đầu tàu và trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của doanh nghiệp, lợi ích cổ đông và đặc biệt là nhân viên làm việc và gắn kết với doanh nghiệp.

Mục đích cao nhất của các chủ đầu tư khi thành lập doanh nghiệp là đạt được lợi nhuận cao nhất. Và làm thế nào để quản trị được dòng tiền và nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tối thượng đó, các chủ doanh nghiệp phải thật sự có hiểu biết và tập trung ngay từ đầu vào công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Để có thể phát triển theo quỹ đạo mong muốn ngay từ đầu, cũng như phát triển tiếp tục trong công ty hoặc để thu hút thêm nhiều đối tác để mở rộng kinh doanh, thương hiệu và mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận. Đối tác sẽ dễ dàng quyết định khi doanh nghiệp có cơ chế tài chính minh bạch, quy trình quản trị chuyên nghiệp để dễ dàng định hướng trong công tác giám sát hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư hiện đại muốn theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp thường xuyên, thông suốt chứ không muốn như người ngoài cuộc đợi đến lúc chia lợi nhuận cuối cùng.

Các yếu tố tác động như vậy buộc doanh nghiệp phải tự thay đổi vị thế, phải chuyên nghiệp hóa để có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao từ các đối tượng liên quan.

Như vậy, Hội đồng quản trị có chức năng định hướng, thiết lập mục tiêu và các yêu cầu về chính sách và cơ chế hoạt động. Điều này không những định hướng cho doanh nghiệp hoạt động mà còn giúp Ban Giám Đốc dễ dàng xác định mục tiêu và giám sát hoạt động theo mục tiêu doanh nghiệp.
 

 

 


(*) Xem thêm