17/10/2017 | 654 |
0 Đánh giá
Giải đáp thắc mắc về vấn đề trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc. Điều kiện hưởng và cách tính trợ cấp thôi việc.

Khi nghỉ việc, thời gian để giải quyết các trách nhiệm thanh toán của cả hai bên được quy định tại khoản 2 điều 47 Bộ luật lao động 2012.

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”.

 

Trong đó, trợ cấp thôi việc (TCTV) khi nghỉ việc được quy định như sau:

(Tham khảo điều 48 Bộ luật lao động 2012, Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

 

1.    Điều kiện hưởng

-       Người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên.

 

2.    Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động (chấm dứt HĐLĐ theo khoản 4, 8 sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc).

 

3.    Cách tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc

 

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc

= Tổng thời gian làm việc tại Doanh nghiệp – thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp – thời gian hưởng TCTV đã chi

 

 

Thời gian hưởng TCTV = 0 tháng = 0 --> 0

Thời gian hưởng TCTV = đủ 1 đến < 6 tháng = 6 tháng --> ¼ tháng lương

Thời gian hưởng TCTV = đủ 6 tháng trở lên = 12 tháng --> ½ tháng lương

 

4.    Cách chi trả

-       Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

-       Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc việc

 

5.    Chú ý khi hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc

-       Hợp đồng đã hoàn thành: vẫn hưởng TCTV

-       Hợp đồng chưa hoàn thành mà người lao động đơn phương chấm dứt trái luật hay bị sa thải: Hợp đồng đó không được hưởng;

(Tham khảo điều 8 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)

 

 

 


Bình luận