Mọi doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí để phục vụ cho nhu cầu VỐN NHÂN LỰC của công ty

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Để xây dựng đội ngũ nhân sự cho hoạt động của các doanh nghiệp - góp phần tạo VỐN NHÂN LỰC mạnh mẽ đóng góp cho thành công của doanh nghiệp, trang web www.nubhr.com đăng tin tuyển dụng miễn phí cho tất cả các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Một ngày chúng tôi có hơn hai trăm lượt truy cập website ở thời điểm hiện tại, với mong muốn sẽ là một kênh tuyển dụng mới dành cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi về đăng tin tuyển dụng:

- Điện thoại: 0909 07 66 07

- Email: uyennl@nubhr.com

Chúng tôi là một phần trong VỐN NHÂN LỰC của các bạn !!!

 

 


(*) Xem thêm