Chỉ Huy Trưởng Full hệ MEPF

[HCM] Khách hàng của NUB Human Capital đang tuyển Chỉ Huy Trưởng Full hệ MEPF

Công ty IDP - NV lập kế hoạch nguyên vật liệu

Công ty IDP có tuyển vị trí lập kế hoạch nguyên vật liệu

Nhân viên nhân sự - Phụ trách tuyển dụng, đào tạo

[BIÊN HÒA] Khách sạn CENTRAL PARK 5 sao chuẩn quốc tế đang có nhu cầu tuyển vị trí NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - phụ trách tuyển dụng, đào tạo.

CENTRAL PARK HOTEL – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

[BIÊN HÒA] Khách sạn CENTRAL PARK 5 sao chuẩn quốc tế đang có nhu cầu tuyển nhiều vị trí cho các bộ phận.

VIVABLAST – ADMIN-HR STAFF (NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển ADMIN-HR STAFF.

VIVABLAST – COMMERCIAL EXECUTIVE (CHUYÊN VIÊN THƯƠNG MẠI)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển COMMERCIAL EXECUTIVE

VIVABLAST – ESTIMATION ENGINEER (KỸ SƯ DỰ TOÁN)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển # ESTIMATION ENGINEER.

VIVABLAST - STORE / LOGISTIC MANAGER (TRƯỞNG PHÒNG KHO-HẬU CẦN)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển #STORE_LOGISTIC_MANAGER. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý kho thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ, phương tiện vận chuyển và tài sản nói chung.

ESSILOR - OPERATION MANAGER

Công ty ESSILOR đang có nhu cầu tuyển #OPERATION_MANAGER