GENERAL MANAGER

[HCM] Khách hàng của NUB Human Capital là một resort cao cấp đang tuyển vị trí GENERAL MANAGER (người Việt)

THƯ KÝ CÔNG TRÌNH

[HCM] Khách hàng của NUB Human Capital là Tổng công ty xây dựng đang tuyển 1 vị trí THƯ KÝ CÔNG TRÌNH

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÔNG TY THUỐC THÚ Y

[HCM] Đối tác của NUB Human Capital đang tuyển cho Khách hàng là công ty chuyên về thuốc thú y một vị trí TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chỉ Huy Trưởng Full hệ MEPF

[HCM] Khách hàng của NUB Human Capital đang tuyển Chỉ Huy Trưởng Full hệ MEPF

Công ty IDP - NV lập kế hoạch nguyên vật liệu

Công ty IDP có tuyển vị trí lập kế hoạch nguyên vật liệu

Nhân viên nhân sự - Phụ trách tuyển dụng, đào tạo

[BIÊN HÒA] Khách sạn CENTRAL PARK 5 sao chuẩn quốc tế đang có nhu cầu tuyển vị trí NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - phụ trách tuyển dụng, đào tạo.

CENTRAL PARK HOTEL – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

[BIÊN HÒA] Khách sạn CENTRAL PARK 5 sao chuẩn quốc tế đang có nhu cầu tuyển nhiều vị trí cho các bộ phận.

VIVABLAST – ADMIN-HR STAFF (NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển ADMIN-HR STAFF.

VIVABLAST – COMMERCIAL EXECUTIVE (CHUYÊN VIÊN THƯƠNG MẠI)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển COMMERCIAL EXECUTIVE

VIVABLAST – ESTIMATION ENGINEER (KỸ SƯ DỰ TOÁN)

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển # ESTIMATION ENGINEER.


Hiển thị 1 - 10 / 12