Công ty ESSILOR đang có nhu cầu tuyển #OPERATION_MANAGER

Job code: R - 17001


Công ty ESSILOR đang có nhu cầu tuyển #OPERATION_MANAGER. Chịu trách nhiệm toàn bộ hiệu quả hoạt động tại VN, báo cáo trực tiếp Giám đốc VN và GĐ vùng ĐNA.


Công việc hấp dẫn nhưng không kém thử thách, đòi hỏi các kiến thức liên quan đến Kỹ thuật Điện-Cơ khí, kiến thức quản lý sản xuất-logistic, và đặc biệt là Lean 6-sigma. Bên cạnh đó cần kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong điều kiện công việc áp lực cao để hướng tới hoàn thành mục tiêu kinh doanh.


CV của bạn vui lòng gửi vào: nub.resume@gmail.com

 

 

 


(*) Xem thêm