29/11/2017 | 641 |
0 Đánh giá
Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển #STORE_LOGISTIC_MANAGER. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý kho thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ, phương tiện vận chuyển và tài sản nói chung.

Job code: R - 17002

Công ty VIVABLAST đang có nhu cầu tuyển #STORE_LOGISTIC_MANAGER. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý kho thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ, phương tiện vận chuyển và tài sản nói chung.

 

Công việc thử thách, đòi hỏi các kiến thức liên quan đến quản lý kho hàng - logistic. Bên cạnh đó nếu ứng viên có kiến thức liên quan đến sơn, sử dụng thiết bị máy móc và dụng cụ là một lợi thế lớn.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC vị trí STORE_LOGISTIC_MANAGER (Trưởng phòng kho/hậu cần):

  • KHO:

-    Trực tiếp nhận yêu cầu vật tư, thiết bị, logistic từ OM và các phòng ban liên quan. Tổ chức, điều hành để cung cấp kịp thời, đẩy đủ đáp ứng yêu cầu.

-    Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, công nhân chấp hành Nội qui quy kỷ luật lao động, các qui định của Công ty. Định kỳ sinh hoạt (mỗi tuần 1 đến 2 lần) để nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm những người thuộc quyền chưa làm tốt, khen thưởng những người chấp hành tốt Nội qui cơ quan, lao động có kỷ luật, kỹ thuật và trách nhiệm cao.

-    Tổ chức sắp xếp vật tư, dụng cụ, TBMM… đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.

-    Quản lý tất cả MMTB / dụng cụ/ vật tư… của Công ty.

-    Kiểm tra chất lượng MMTB, dụng cụ, phát hiện các hư hỏng trước trước khi nhập / xuất kho.

-    Kiểm tra việc cấp phát hoặc xuất nhập vật dụng MMTB / dụng cụ sản xuất bằng phiếu xuất nhập theo đúng qui định của Công ty.

-    Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên lập và cập nhật thẻ phiếu nhật ký kho (stock card) cho từng mặt hàng: tiêu hao, phụ tùng thay thế, nguyên liệu.

-    Kiểm tra, theo dõi tình trạng tiêu thụ xăng dầu của các máy móc (nén khí, xe công ty) và đề xuất kế hoạch cung cấp nhiên liệu. và cung cấp kịp thời phục vụ cho sản xuất và logistic.

-    Kiểm tra việc lập phiếu giao hàng (DO) giao cho bộ phận QA/QC kiểm tra trước khi xuất hàng.

-    Tổ chức bảo quản TB, MM, vật tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Giữ vệ sinh trong và ngoài khu vực kho.

-    Kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình quản lý vật tư, dụng cụ từ các bộ phận trả về sau mỗi ngày làm việc.

-    Kiểm tra cá nhân, tập thể sử dụng MMTB, vật tư, dụng cụ… Tổ chức lập biên bản, thu gom các TBMM, dụng cụ, vật tư do các bộ phận, cá nhân bảo quản, giữ gìn không đúng qui định và lập báo cáo Ban Giám đốc.

-    Kiểm tra, ký duyệt hàng hóa nhập từ nhà cung cấp cũng như hàng hóa trả về từ các công trường, hàng hóa xuất kho, xử lý kịp thời các hư hỏng, sai phạm và lập báo cao gởi GM.

-    Theo dõi lượng vật tư tồn kho tối thiếu và để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khẩn cấp từ công trường.

-    Quản lý đội ngũ tài xế, nhân viên kho có chứng nhận vận hành thiết bị nâng cẩu, cung cấp và hổ trợ kịp thời cho sản xuất.

-    Đào tạo kỹ năng quản lý kho cũng như quản lý nhập xuất cho thủ kho các công trường. Đồng thời hỗ trợ quản lý công trường quản lý chi phí.

-    Lập kế hoạch kiểm kê định kỳ, giám sát việc thực hiện nhằm quản lý tốt việc nhập, xuất, tồn kho.

  • HẬU CẦN - VẬN TẢI:

-    Quản lý, lên kế hoạch phân công đội ngũ lái xe trong việc giao nhận hàng hóa và vận chuyển, đáp ứng tất cả các nhu cầu hậu cần của công ty.

-    Quản lý tình trạng của tất cả các loại xe của công ty và đưa ra giải pháp xử lý khi có bất cứ sự cố gì hoặc báo cáo ngay lập tức lên Tổng Giám Đốc để giải quyết.

 

CV của bạn vui lòng gửi vào: nub.resume@gmail.com

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận