Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Nghị định 167/2013/NĐ-CP

16/10/2017


Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Xem thêm ››

Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Nghị định 46/2012/NĐ-CP

16/10/2017


Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xem thêm ››


Thông tư 66/2014/TT-BCA

Thông tư 66/2014/TT-BCA

16/10/2017


Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 10 / 100