Thông tư 14/2016/TT-BYT (hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế)

Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 14/2014/TT-BYT (chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh)

Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2008

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH (hướng dẫn luật việc làm về BHTN)

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết 27/2016/QH14 (mức lương cơ sở)

Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành. Liên quan MỨC LƯƠNG CƠ SỞ.

Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


Hiển thị 1 - 10 / 14