Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013

16/10/2017


Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Xem thêm ››

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

16/10/2017


Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm ››