Nghị định 03/2014/NĐ-CP (hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm)

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm.

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Luật việc làm 2013

Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ ... Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.