Luật việc làm 2013

Luật việc làm 2013

21/09/2017


Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ ... Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

Xem thêm ››