Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH (đối với công ty có vốn nhà nước)

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH (đối với công ty có vốn nhà nước)

11/10/2017


Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Xem thêm ››
Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH (đối với công ty có vốn nhà nước)

Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH (đối với công ty có vốn nhà nước)

11/10/2017


Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 10 / 12