Luật Công đoàn 2012

Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

 

Download Luật Công đoàn 2012 (tiếng Việt)

Download Luật Công đoàn 2012 (tiếng Anh)

 

Luật Công đoàn 2012

Số hiệu:

12/2012/QH13

Loại văn bản:

Luật

Lĩnh vực, ngành:

Lao động - Tiền lương

Nơi ban hành:

Quốc hội

Người ký:

Nguyễn Sinh Hùng

Ngày ban hành:

20/06/2012

Ngày hiệu lực:

01/01/2013

Số công báo:

Từ số 475 đến số 476

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm