Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn

1/ Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

2/ Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bãi bỏ các văn bản Tổng Liên đoàn đã ban hành sau đây:

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 về đóng đoàn phí công đoàn; Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 Quy chế quản lý tài chính Công đoàn.

 

Download Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 (tiếng Việt)

Download Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 (tiếng Anh)

 

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ

Số hiệu:

1908/QĐ-TLĐ

Loại văn bản:

Quyết định

Lĩnh vực, ngành:

Lao động - Tiền lương, Tài chính nhà nước

Nơi ban hành:

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Người ký:

Bùi Văn Cường

Ngày ban hành:

19/12/2016

Ngày hiệu lực:

01/01/2017

Số công báo:

Dữ liệu đang cập nhật

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm