Quyết định 270/QĐ-TLĐ năm 2014 về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1/ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

2/ Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Riêng quy định kèm theo quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2014, thay thế Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn.

 

Download Quyết định 270/QĐ-TLĐ năm 2014 (tiếng Việt)

 

Quyết định 270/QĐ-TLĐ

Số hiệu:

270/QĐ-TLĐ

Loại văn bản:

Quyết định

Lĩnh vực, ngành:

Lao động - Tiền lương, Tài chính nhà nước

Nơi ban hành:

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Người ký:

Đặng Ngọc Tùng

Ngày ban hành:

07/03/2014

Ngày hiệu lực:

07/03/2014

Số công báo:

Dữ liệu đang cập nhật

Tình trạng:

Hết hiệu lực: 01/01/2017

 

 

 


(*) Xem thêm