Quyết định 271/QĐ-TLĐ năm 2014 về khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1/ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn.

2/ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng Quy định về trích thưởng và chi tiền thưởng kèm theo quyết định này thực hiện từ năm tài chính 2013, thay thế Quyết định số 1936/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

 

Download Quyết định 271/QĐ-TLĐ năm 2014 (tiếng Việt)

 

Quyết định 271/QĐ-TLĐ

Số hiệu:

271/QĐ-TLĐ

Loại văn bản:

Quyết định

Lĩnh vực, ngành:

Lao động - Tiền lương

Nơi ban hành:

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Người ký:

Đặng Ngọc Tùng

Ngày ban hành:

07/03/2014

Ngày hiệu lực:

07/03/2014

Số công báo:

Dữ liệu đang cập nhật

Tình trạng:

Hết hiệu lực: 01/01/2017

 

 

 


(*) Xem thêm