Nghị định 41/2013/NĐ-CP (danh mục doanh nghiệp không được đình công)

Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định 46/2013/NĐ-CP

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động