Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

 

Download Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 (tiếng Việt)

Download Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 (tiếng Anh)

 

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Luật Phòng cháy chữa cháy 2001

 

Luật PCCC sửa đổi 2013

Số hiệu:

40/2013/QH13

Loại văn bản:

Luật

Lĩnh vực, ngành:

Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Xã hội

Nơi ban hành:

Quốc hội

Người ký:

Nguyễn Sinh Hùng

Ngày ban hành:

22/11/2013

Ngày hiệu lực:

01/07/2014

Số công báo:

Từ số 1005 đến số 1006

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm