16/10/2017 | 606 |
1 Đánh giá
Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP) và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

Download Nghị định 46/2012/NĐ-CP (tiếng Việt)

Download Nghị định 46/2012/NĐ-CP (tiếng Anh)

 

Văn bản được hướng dẫn

Luật Phòng cháy chữa cháy 2001

 

Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Số hiệu:

46/2012/NĐ-CP

Loại văn bản:

Nghị định

Lĩnh vực, ngành:

Tài nguyên - Môi trường

Nơi ban hành:

Chính phủ

Người ký:

Nguyễn Tấn Dũng

Ngày ban hành:

22/05/2012

Ngày hiệu lực:

15/07/2012

Số công báo:

Từ số 381 đến số 382

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận