Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc trích lập kinh phí cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) và cơ chế quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này; trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Download Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA (tiếng Việt)

Download Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA (tiếng Anh)

 

Văn bản được hướng dẫn

Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định 130/2006/NĐ-CP qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA

Số hiệu:

214/2013/TTLT-BTC-BCA

Loại văn bản:

Thông tư liên tịch

Lĩnh vực, ngành:

Bảo hiểm, Tài chính nhà nước

Nơi ban hành:

Bộ Công An, Bộ Tài chính

Người ký:

Trần Xuân Hà, Phạm Quý Ngọ

Ngày ban hành:

31/12/2013

Ngày hiệu lực:

13/02/2014

Số công báo:

Dữ liệu đang cập nhật

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm