Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH - thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Thông tư 28/2016/TT-BYT

Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH - thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của NSDLĐ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH - Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành


Hiển thị 1 - 10 / 12