Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH

15/10/2017


Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH - thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Xem thêm ››


Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH

15/10/2017


Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH - thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của NSDLĐ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Xem thêm ››Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

13/10/2017


Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Xem thêm ››

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

13/10/2017


Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Xem thêm ››

Hiển thị 1 - 10 / 12