Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thông tư này quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

Download Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH (tiếng Việt)

Download Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH (tiếng Anh)

 

Văn bản được hướng dẫn

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

 

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Số hiệu:

07/2016/TT-BLĐTBXH

Loại văn bản:

Thông tư

Lĩnh vực, ngành:

Lao động - Tiền lương

Nơi ban hành:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người ký:

Doãn Mậu Diệp

Ngày ban hành:

15/05/2016

Ngày hiệu lực:

01/07/2016

Số công báo:

Từ số 797 đến số 798

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm