Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 

Download Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH (tiếng Việt)

Download Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH (tiếng Anh)

 

Văn bản được hướng dẫn

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

 

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH

Số hiệu:

53/2016/TT-BLĐTBXH

Loại văn bản:

Thông tư

Lĩnh vực, ngành:

Lao động - Tiền lương

Nơi ban hành:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người ký:

Doãn Mậu Diệp

Ngày ban hành:

28/12/2016

Ngày hiệu lực:

12/02/2017

Số công báo:

Từ số 187 đến số 188

Tình trạng:

Còn hiệu lực

 

 

 


(*) Xem thêm