Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Nghị định 88/2015/NĐ-CP

10/10/2017


Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem thêm ››

Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Nghị định 95/2013/NĐ-CP

10/10/2017


Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem thêm ››