N.U.B. – hãy để chúng tôi là một phần trong VỐN NHÂN LỰC của các bạn

Giá trị cốt lõi (Core Values):

             N – Nhanh chóng

             U – Uy tín

             B – Bảo mật

Phương châm (Slogan): Non stop learning Ultimates the Best - Không ngừng học hỏi dẫn đến thành công

Tầm nhìn (Vision):

1.     NUB Human Capital mang lại giá trị cho cộng đồng;

2.     www.nubhr.com trở thành trang web thông dụng được nhắc đến bởi cộng đồng nhân sự.

Sứ mệnh (Mission):

1.     Cập nhật thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan pháp luật lao động;

2.     Chia sẻ kiến thức mới về nhân sự hiện đại, cũng như cập nhật xu hướng nhân sự mới nhất trên thế giới;

3.     Truyền tải các nội dung, thông điệp đến các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp và bản thân trong thời đại công nghệ số.